Plattform

Indiasolidaritet ble stiftet den 7. desember 2011 av antiimperialister fra forskjellige miljøer i Norge med formålet om å spre informasjon og gi støtte til den nydemokratiske revolusjonen i India som føres av naxalittbevegelsen, Indias urbefolkning, kasteløse og fattigbønder mot den reaksjonære herskerklassen og multinasjonale selskaper som ønsker å plyndre landet for ressurser. Vi støtter det indiske folkets kamp for råderett over landets enorme naturressurser og produktivkrefter. Vi arbeider også for å støtte landets og folkets rett til selvstendighet og frihet fra utenlandsk utbytting.

I 2009 startet den indiske herskerklassen og den sentrale regjeringen en urettferdig og brutal krig mot sitt eget folk under navnet Operation Green Hunt. Hundretusenvis av soldater, paramilitære og politistyrker, med assistanse fra USA, Israel og andre imperialistiske stater, er satt inn i en offensiv mot folkets opprør. Målet for denne brutale krigen er å knuse den revolusjonære bevegelsen og rydde plass for multinasjonale selskaper. I Vesten dysses dette ned mens det i India dag etter dag føres en brutal krig mot eget folk for at selskapene i vår del av verden skal kunne nyte godt av landets ressurser. Vi ønsker å fortelle sannheten og vise solidaritet med den heroiske kampen som folket fører hver eneste dag for en fremtid – for verdighet.

India kalles «verdens største demokrati», men i dette «demokratiet» tilhører friheten de priviligerte få, ikke flertallet av folket. For dem er India ufritt. Det er mer sult i India enn det er sør for Sahara. I «verdens største demokrati» sulter nesten halvparten av befolkningen og staten fører krig mot sitt eget folk. I dette «demokratiet» drepes mennesker i tusentall. 69 av 1000 barn dør før de fyller fem år. De fleste instansene i samfunnet er gjennomsyret av korrupsjon. Kastesystemet gjør at millioner av mennesker frarøves fremtiden. Det produseres nok mat, men store deler av folket sulter. Skillet mellom rik og fattig øker dramatisk.

Indiasolidaritet er organisert gjennom lokallag. Vårt fremste formål slik situasjonen er nå, er å spre informasjon og sette fokus på den brutale krigen til herskerklassen og kampen som føres av folket. Vi holder åpne møter om folkekrigen, arrangere demonstrasjoner mot Operation Green Hunt og holder stands i forskjellige byer. Indiasolidaritet er en liten organisasjon i dag, men solidaritetsarbeid har lange tradisjoner i Norge. Vi har såvidt begynt.

Planene for 2012 er å bygge opp aktive lokallag av Indiasolidaritet flere steder i Norge. Allerede nå har vi lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samtidig som vi har kontakter flere andre steder. Lokallagene har aktivitet som studiesirkler i tillegg til å drive opplysningsarbeid om folkekrigen i India, samle inn penger, selge bladet Folkets Kamp og plakatklistring ved siden av å organisere demonstrasjoner og åpne møter om situasjonen i India.

Indiasolidaritet er en organisasjon som trengs i Norge. I dag blir nyheter fra store deler av verden glemt til fordel for stadig mer oppmerksomhet rundt vår egen andedam – og ikke minst kjendisene. De offisielle mediene er enten eid av de store økonomiske private interessene som er implisert på grådigste vis i utbyttingen av Indias ressurser eller av myndigheter som på grunn av sine egne imperialistiske interesser er mot enhver offentlig diskusjon om realitetene i India. Mediene kan opptre ganske fritt i mindre spørsmål, men når det kommer til store og avgjørende spørsmål om krig, kolonialisme og imperialisme vil mediene bli talerør for de krefter som initierer krig og forsvarer utbytting.

Vi ønsker at så mange som mulig skal forenes i Indiasolidaritet. Dermed økes støtten til den nydemokratiske revolusjonen, og tidspunktet for deres seier over imperialistene og lokale herskere vil rykke nærmere. Jo flere krefter imperialismen må anvende for å beskytte seg selv, jo mer sårbar er imperialismen overfor nye kamper eller at de nåværende øker i styrke. Kvantitative opphopinger i form av stadig økende revolusjonær aktivitet i både antall og styrke, kan plutselig slå over i et kvalitativt sprang hvor imperialismen blir kastet på historiens skraphaug.

Alle som støtter de undertrykte folkenes kamp mot angrepene fra herskerklassen og de multinasjonale selskapene og støtter den nydemokratiske revolusjon, kan bli medlem av Indiasolidaritet. Man kan velge å være støttemedlem eller aktivt medlem.

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 7. desember 2011