Om oss

Indiasolidaritet består av antiimperialister fra forskjellige miljøer i Norge med formålet om å spre informasjon og gi støtte til den nydemokratiske revolusjonen i India.

Vi støtter det indiske folkets kamp for råderett over landets enorme naturressurser og produktivkrefter. Vi arbeider også for å støtte landets og folkets rett til selvstendighet og frihet fra utenlandsk utbytting.

I 2009 starta den indiske herskerklassen og den sentrale regjeringa en urettferdig og brutal krig mot sitt eget folk under navnet Operation Green Hunt. Hundretusenvis av soldater, paramilitære og politistyrker, med assistanse fra USA, Israel og andre imperialistiske stater, er satt inn i en offensiv mot folkets opprør. Målet for denne brutale krigen er å knuse den revolusjonære bevegelsen og rydde plass for multinasjonale selskaper.

Vi støtter motstanden mot dette. Folkekrigen som starta på 60-tallet er en rettferdig krig som føres av de fattige av de fattigste. Det er en kamp om fremtida. Det er en kamp om verdighet – mot undertrykkende jordeiere og herskerklassens voldelige fremferd. Indias Kommunistiske Parti (maoistene) og de fattiges kamp er utpekt som den “største trusselen for den interne sikkerhet i landet siden uavhengigheten”, altså sikkerheten til herskerklassen og de multinasjonale selskapene. Skogområdene i det sentrale og østlige India er under angrep. Operation Green Hunt har resultert i et blodbad med drap, arrestasjoner av alle som sympatiserer med opprøret, systematisk voldtekt av kvinner for å spre frykt, tortur, tvangsflytting av folkegrupper og landsbyer brennes ned.

I vesten dysses dette ned mens det i India dag etter dag føres en brutal krig mot eget folk for at selskapene i vår del av verden skal kunne nyte godt av landets ressurser. Vi ønsker å fortelle sannheten og vise solidaritet med den heroiske kampen som folket fører hver eneste dag for en fremtid, for verdighet.

India kalles “verdens største demokrati”, men i dette “demokratiet” tilhører friheten de privilegerte få, ikke flertallet av det indiske folket. For dem er India ufritt.
Det er mer sult i India enn det er sør for Sahara. I “verdens største demokrati” sulter nesten halvparten av befolkninga og staten fører krig mot sitt eget folk. I dette “demokratiet” drepes mennesker i tusentall. 69 av 1000 barn dør før de fyller fem år. De fleste instansene i samfunnet er gjennomsyret av korrupsjon.

Kastesystemet gjør at millioner av mennesker frarøves fremtiden. Det produseres nok mat, men store deler av folket sulter. Skillet mellom rik og fattig øker dramatisk.
Indiasolidaritet er organisert gjennom lokallag. Vårt fremste formål slik situasjonen er nå, er å spre informasjon og sette fokus på den brutale krigen til herskerklassen og kampen som føres av folket. Vi planlegger å holde åpne møter om folkekrigen, arrangere demonstrasjoner mot Operation Green Hunt og holde stands i forskjellige byer. Indiasolidaritet er en liten organisasjon i dag, men solidaritetsarbeid har lange tradisjoner i Norge. Vi har så vidt begynt.

Alle som støtter de undertrykte folkenes kamp mot angrepene fra herskerklassen og de multinasjonale selskapene og støtter den nydemokratiske revolusjon, kan bli medlem av Indiasolidaritet. Man kan velge å være støttemedlem eller aktivt medlem.