Medlemsmøte i Indiasolidaritet

 

Vi kaller med dette inn til nasjonalt medlemsmøte lørdag 22. september.

I vedtektene til Indiasolidaritet står følgende:

3. Medlemsmøtet er øverste besluttende organ mellom årsmøtene. Hvert medlem som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett på medlemsmøtet. Medlemsmøtet innkalles av styret eller om minimum en tredjedel av medlemmene krever det.

Vi innkaller med dette til nasjonalt medlemsmøte i Indiasolidaritet.

Tid: Lørdag 22. september kl 14.00
Sted: Munkegata 64, Trondheim sentrum

Bakgrunn for medlemsmøtet er handlingene til Mikkel Frostad og Tormod Fjeld Lie. Disse to ga den 19. august beskjed om at 3 personer var ekskludert fra organisasjonen. Dette var en beslutning de fattet uten å kalle inn til styremøte. Den ble også fattet uten å la de ”ekskluderte” legge fram sin sak for styret, slik vedtektene krever.

26. august kom en ny beskjed fra Mikkel Frostad, om at styremøte var blitt holdt 19. august – uten å kalle inn Jan Erik Skretteberg. Nå, en uke etter, ble det hevdet at de 3 personene – og Skretteberg – var suspendert. Vedtektene til Indiasolidaritet åpner ikke for suspensjoner.

Det står i dag klart for oss at:

 1. Frostad og Fjeld Lie har brutt organisasjonens vedtekter på en rekke punkter
  • Ikke kalt inn Jan Erik Skretteberg til styremøte
  • Varslet vedtektsstridige eksklusjoner den 19. august
  • Varslet vedtektsstridige suspensjoner den 26. august
 2. Frostad og Fjeld Lie har aldri kalt inn til et eneste medlemsmøte siden organisasjonen ble stiftet.
 3. Frostad og Fjeld Lie har gjentatte ganger latt være å følge opp sitt ansvar overfor lokallag i organisasjonen.
 4. Frostad og Fjeld Lie skulle kalle inn årsmøte i Indiasolidaritet i august, men sendte aldri ut sakspapirer og møtet ble aldri holdt, tross påtrykk fra det tredje styremedlemmet.
 5. Det står ikke til troende at ”referatet” som Frostad og Fjeld Lie sendte ut 26. august er fra et virkelig avholdt møte. I ”referatet” står det at 4 personer er suspendert. Den 19. august skrev de samme personene at 3 personer var ekskludert. Den fjerde personen fikk 19. august beskjed om at det var ønskelig at han fortsatte sitt arbeid i styret. Dette kan en lang rekke medlemmer av Indiasolidaritet bevitne.

Kort sagt har Frostad og Fjeld Lie vist at de ikke respekterer demokratiet, lokallagene og medlemmene i Indiasolidaritet. De har med dette satt seg utenfor organisasjonen.

Vi er også overbevist om at disse to ikke har flertallet i organisasjonen bak seg. Det virker som de har null støtte utenfor Oslo, og selv i Oslo har de aldri dannet et eget lokallag. Det er flere medlemmer i Oslo og Akershus som ikke støtter dette kuppforsøket.

Vi kaller derfor inn til medlemsmøte med følgende sakliste:

 1. Konstituering
 2. Hva mener vi om det som har hendt i organisasjonen?
 3. Ledelse av organisasjonen framover
 4. Om det politiske grunnlaget for Indiasolidaritet
 5. Framtidig årsmøte i Indiasolidaritet
 6. Arbeidet framover
 7. Eventuelt