Den indiske regjeringas fascistiske grunnlag

protest - we will not forget Gujarat genocide

protest – we will not forget Gujarat genocide

Vi ser at fascistiske bevegelser vokser i mange land. I India har det hindufascistiske partiet BJP (Indisk folkeparti) vært i regjering siden 2014. Statsministeren er fra BJP og heter Narendra Modi. Partiet er en del av Hindutvabevegelsen, en hindufascistisk bevegelse. Denne bevegelsen trakasserer og oppildner til hat mot grupper som ikke passer inn i den trange trøyen av hindunasjonalitet. Minoriteter og folk som tilhører lave kaster er utsatt for grov diskriminering, vold og ydmykelse. Sentrale medlemmer av BJP har flere ganger blitt avslørt å delta i sjåvinistiske drap og massakrer på minoriteter og lavkastefolk.

Gujaratopprørene
Dette er blitt avslørt blant annet i gujaratopprørene i 2002.
Opprørene var en reaksjon på at 47 pilgrimer ble brent i en togulykke. Hindumobber brente, drepte og voldtok i Gujarat. Mellom 1000 og 2000 muslimer ble drept på åpen gate, og 100 000 ble fordrevet fra sine hjem. Politiet hjalp overgriperne, og det er mistenkt at offentlig ansatte hjalp til med å finne muslimers adresser gjennom offentlige registre. Politikere fra BJP brukte retorikk som oppildnet motsetningene. Narendra Modi ble nektet å dra til USA av det amerikanske utenriksdepartementet på grunn av hans mistenkte rolle i angrepene. Til tross av slike overgrep vokste Modis popularitet og han vant flere valg.

Det var et medlem av den lovgivende forsamlinga som våget å stå imot Modi i valg. Han het Ehsan Jafri. Huset hans ble omringet av 20 000 folk. Han ringte til politiet for hjelp, og de kom men gjorde ingenting. Mobben kutta av han beina og armene og drepte alle i huset. Kvinnene ble voldtatt og brent.

Modis fortid og RSS
Modi arbeidet fulltid for en fascistisk paramilitær gruppe, kalt Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) (National Volunteers’ Organisation). Organisasjonen ble opprettet etter inspirasjon fra Mussolini og støttet Hitler og Mussolini under annen verdenskrig.
På 80-tallet lanserte RSS en kampanje for å bygge et Hindu tempel der det lå en moske fra middelalderen i byen Ayodhya. Tilhengere av RSS og andre radikale hindugrupper rev moskeen. Det ble bygget et hindutempel over, og det var her pilgrimene som ble brent i toget i 2002 hadde vært. RSS tror på hinduenes overlegenhet og oppfordrer til hat og vold mot kristne og muslimer. Organisasjonen er kun åpen for hinduer.

Samarbeid mellom RSS og BJP
RSS har tette bånd til partiet NJP. RSS utøver den skitne og skjulte politikken til hindufascismen på grasrotnivå mens BJP i regjeringa, med Modi i spissen ignorerer overgrepene. Med en regjering som oppmuntrer til hatkriminalitet og rasisme og tar del i massakrer og overgrep så ligger forholdene godt til rette for fascismens vekst i India.

Til tross for overgrepene er Modi en favoritt for de store selskapene i India, fordi han åpner for masse utenlandske investeringer. Partiet står for en tøylesløs liberalisering, der fagforeninger, arbeidere, urfolk og aktivister brutalt ryddes av banen for å selge land og ressurser til selskaper.

Indian Prime minister Narendra Modi with the Hindu facists RSS in September 2009

Indian Prime minister Narendra Modi with the Hindu facists RSS in September 2009

I 2014 ble Modi statsminister ved å agitere for Hindutva, den ekstreme hindufascistiske ideologien, og et tøylesløst hat mot muslimer. Siden han kom til makta har fascismen vokst jevnt i India.
Den fascistiske volden har økt. Gatemilitser angriper lavkastehinduer og muslimer under påskudd av at de har spist oksekjøtt (noe som er forbudt for høykaste hinduer). Myndighetenes vold mot folket øker, i Kashmir har det vært militæraksjoner i mer enn fire måneder. Urbefolkning, aktivister og den revolusjonære bevegelsen slås hardt ned på med vold. Militære og paramilitære grupper arrangerer falske sammenstøt der de dreper urbefolkninga. Det henger sammen med den økonomiske politikken: for å utvinne ressurser og blant annet starte gruvedrift i de ressursrike områdene der urbefolkningen bor har regjeringa satt i gang militærkampanjer for å fordrive befolkninga.

Fascismen er internasjonal
Breivik nevnte India på 102 sider i sitt manifest, og han anså den hindunasjonalistiske bevegelsen som folk som kjempa samme kamp som han. Han nevnte spesifikt BJP som et av de partiene som gjør det. I følge thehindu.com beskrev Breivik den hinduistiske nasjonalistbevegelsen som en viktig alliert. Manifestet støtter «nasjonalistene i den indiske borgerkrigen og deportering av alle muslimer fra India».

Les mer:
BBC: Modi og RSS
Norton: Modi og RSS
The Hindu: Breivik og Hindutva
Tehelka: BJP helped massacre dalits
Wikipedia: Naroda Patiya massacre
Wikipedia: Gujarat riots