Solidaritet med folket i Kashmir

photo:KashmirsolidarityGroupToronto

photo:KashmirsolidarityGroupToronto

Indiasolidaritet støtter retten til nasjonal sjølråderett. Folket i Kashmir har en grunnleggende rett til å bestemme over seg selv og sin nasjon, og å bygge nasjonen slik de ønsker.Den indiske staten fortsetter å kontrollere Kashmir gjennom en militær undertrykkelse. De har utplassert mange hundre tusen væpna soldater i området for å undertrykke og nekte folket i Kashmir denne rettigheten. De står bak groteske overgrep, utallige forsvinninger, drap og brudd på menneskerettigheter.

Vi fordømmer den indiske statens overgrep og vold mot de kashmirske frihetskjemperne og den kashmirske frigjøringsbevegelsen. Vi fordømmer den indiske statens forsøk på å kneble denne bevegelsen og alle de som støtter et fritt Kashmir.

Vi utviser den største solidaritet med det kashmirske folket, frigjøringsforkjempere og aktivister.
Vi skal støtte dere ved å dele informasjon i Norge om undertrykkelsen den indiske stat står bak, og ved å løfte prinsippet om sjølråderett høyt. Dette prinsippet er et av de viktigste prinsippene for at nasjonene i verden kan leve i fred, og brudd på denne retten er et angrep på verdensfreden.

Stopp overgrepene mot det kashmirske folket!

Fri Kashmir!

Solidaritetsmøte i Bergen

Vi oppfordrer innbyggere i Bergen til å vise solidaritet med det kashmirske folket ved å delta på protestmarkering ved tårnplassen lørdag 10. september kl. 16. Etter dette blir det solidaritetsmøte på litteraturhuset fra kl. 17 med tema “Kashmir: Rebel Republic.” Arrangementet er organisert av Dalit Camera: Through Un-Touchable Eyes. Det blir også hip hop konsert med MC Kash. For mer informasjon se på facebookarrangementet: Kashmir: Rebel Republic

Les mer om situasjonen i Kashmir her: Kashmir i unntakstilstand