Nord/Sør-seminarer

drawing

 

Torsdag 30. Januar deltok Indiasolidaritet på oppstartsseminaret til
Nord/Sør på kvarteret i Bergen.

Vi holdt denne appellen:

I India er det en opprørsbevegelse som er ukjent for mange. Den blir kalt
naxalittbevegelsen.

Det startet som ulike bondeopprør retta mot storbønder og for
jordomfordeling i de fattigste områdene i India. De siste tiårene
har stadig flere selskaper ønsket å utvinne ressurser i disse områdene,
blant annet gruvedrift. For å utvinne ressursene må lokalbefolkningen
drives vekk. Lokalbefolkningen, som i disse områdene stort sett er
urbefolkning, drives vekk ved bruk av vold. Politi og militære setter fyr
på landsbyer, voldtar, dreper og skremmer folk til å forlate hjemmene
sine. Politi og militære blir beordret direkte fra selskapene med
konsesjoner i områdene.

Naxalittbevegelsen har tatt på seg oppgaven å beskytte folks rett til liv
og jord. Ulike opprørsgrupper har samla seg under det som nå heter Indias
kommunistiske parti (maoistene) eller CPI(m). De beskytter seg med sin egen
hær, Folkets Frigjørings Geriljahær og etablerer sine egne, selvstendige
og demokratiske institusjoner. For Indias urbefolkning er ikke dette bare
et av mange alternativer, det er på lang sikt alternativet til
utslettelse. Indiasolidaritet støtter deres kamp mot undertrykkelse, mot
den indiske staten og for retten til jord og liv.
Vi støtter deres organisering for et bedre samfunn.

I samarbeid med Nord/Sør-seminarer skal vi den 13. Mars holde et seminar
på Det akademiske Kvarter. Vi legger ut mer informasjon om dette snart, så
følg med!