Intervju med Forbundet mot imperialistisk aggresjon

 

 

 

 

 

Forbundet mot imperialistisk aggresjon var en av arrangørene bak den internasjonale konferansen til støtte for folkekrigen i India, som Indiasolidaritet deltok på den 24. November.

-Dere er en av arrangørene bak den internasjonale konferansen til støtte for folkekrigen i India. Hvorfor har dere innkalt til denne konferansen?

Forbundet mot imperialistisk aggresjon ønsker å bringe sammen tyske antiimperialister og å få konflikten i India frem i lyset. Det er mangel på informasjon om denne saken i Tyskland. Forbundet har hovedsete i Hamburg, men har hatt kampanjer og arbeid også i Kolore, Dusseldorf, Berling og Magdeburg.

Vi ser folkekrigen i India som veldig viktig for kampen mot imperialismen, og vil gjøre denne saken til en av de store antiimperialistiske sakene.

Naxalittene i India er marxister, men det betyr ikke at alle i solidaritetsbevegelsen er det, i vår bevegelse er det også folk som er helt imot marxisme.

-Kan dere fortelle litt om deres organisasjon?

Forbundet mot imperialistisk aggresjon er en samleorganisasjon som består av flere organisasjoner. Forbundet ble startet i 1999 som et svar på NATOs militære angrep i Jugoslavia. Etter det falt det litt sammen, men så ble det igjen relevant da Irak ble okkupert. Etter det fikk vi en fastere struktur med regelmessige møter. Alle som er enig i vår antiimperialistiske plattform kan bli med.

-Hva driver dere med?

Vi arrangerer demonstrasjoner og deltar i 1. Mai tog. Da deltar vi med rundt 1000 stykker. Vi henger opp plakater, driver med graffiti og samler folk rundt antiimperialistiske saker. Når det kommer til konflikten i India så er det mangel på oversettelse av indiske tekster, og vi har lite stoff. I nyhetsbildet for øvrig skrives ingenting om saken. Med samlingen av antiimperialister fra mange land ønsker vi å systematisere oversettelser og ha arbeidsgrupper som jobber med det. Vi arbeider mye på gateplan, det ser en på nettsidene våre. Vi har ikke fokusert på å utvikle de. Vi mener at internett er et bra verktøy, men vi har brukt de kreftene vi har på å mobilisere folk på gata. Imperialismen er aktiv, og da må vi også være det.

Når det kommer til andre konflikter har vi arbeidet mye med Irak. Vi har delt ut en halv million løpesedler og hatt to demonstrasjoner med 8000 folk i hver.

-Hvorfor er det viktig med solidaritet?

Det er et viktig prinsipp å stå sammen med de undertrykte. Vi mener det er viktig å sloss mot imperialisme i sitt eget land. Vi vil mobilisere folk gjennom sine nabolag, fattige, intellektuelle og andre mot tysk imperialisme for å forene seg og stå på de undertryktes side, og på folkets side, mot imperialismen.

I Tyskland ser vi også tydelig de koloniale holdningene. For eksempel drepte politiet et mann fra Sierra Leone for ikke så lenge siden. De brente han, men påstod det var selvmord, til tross for at bevisene pekte imot dette. Vi arrangerer også demonstrasjon mot det.